Vårt erbjudande

Genom över 50 års dialog med våra kunder har vi skaffat oss en bred förståelse för de behov och krav som finns i skolor och förskolor. Det gäller allt från behagliga ljudmiljöer och pedagogiska mål i läroplanerna, till inspirerande och lustfyllda miljöer för barnen.

För att möta den efterfrågan som finns har vi skapat marknadens bredaste sortiment med högkvalitativa helhetslösningar och produkter inom tre produktkategorier: Education & Play, Furniture samt Playground. Alla produkter är noga utvalda för att möta de behov som finns på varje enskild skola och förskola, samtidigt som de är säkra för de pedagoger och barn som använder dem och framtagna med ett stort ansvar för både miljö och tillverkare.

Våra kunder består av kommuner och privata aktörer som driver skolor och förskolor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Majoriteten av våra kunder är kommuner som har ingått ramavtal med oss enligt gällande upphandlingsregler. År 2020 hade vi en marknadsandel i Norden om 21 procent.

Läs mer om vårt erbjudande på våra produktsidor: Lekolar.se Lekolar.no Lekolar.dk Lekolar.fi