Hållbarhet

”Vi vill veta hela sanningen om de avtryck vi och våra produkter gör för att därefter kunna agera på rätt sätt. Det är så vi alltid har resonerat och det tänker vi fortsätta med.

Vårt nitiska förhållningssätt har blivit en viktig konkurrensfördel för oss. I takt med att allt fler kommuner skärper sina inköpsrutiner och kraven på produkterna, blir det färre leverantörer som kan uppfylla dem. Men det kan vi, med råge.

Jag är stolt över det vi har uträttat hittills, men det tar inte slut där. Tillsammans som det starka team vi är, arbetar vi konstant med att förbättra och utveckla vårt hållbarhetsarbete. Det finns få saker vi inte kan lösa tillsammans.”

David Persson, vd för Lekolar

På Lekolar har vi arbetat med hållbarhet i många år. För oss är hållbarhetsarbetet mycket mer än en hygienfaktor och vi gör betydligt mer än vad lagen kräver. Det handlar om att skapa hållbara och giftfria produkter av hög kvalitet som är säkra för de barn och pedagoger som använder dem, att ta ett stort socialt ansvar genom hela värdekedjan och att fortsätta minska vår påverkan på miljön – och att ständigt utveckla det arbetet.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram ett antal mål till 2030:

  • 2030 ska 80 procent av Lekolars erbjudande vara cirkulärt.
  • 2030 ska 80 procent av Lekolars inköp omfattas av leverantörsrevision mot bolagets leverantörskod. Prioritering av revisioner ska ske utifrån gällande leverantörriskbedömning.
  • 2030 ska Lekolar har sänkt sina koldioxidutsläpp med 50 procent (jämförelseår 2019).
  • 2030 ska 100 procent av träbaserade material i Lekolars produkter och förpackningar vara FSC- eller PEFC-certifierade.
  • 2030 ska inga produkter som säljs innehålla PVC. 2024 ska produkter avsedda för barn under tre år vara PVC-fria.

Under 2024 förbereder vi oss för att rapportera om koncernens hållbarhetsarbete i enlighet med CSRD. De nya kraven på hållbarhetsrapportering gäller för Lekolargruppen från och med rapporten för räkenskapsår 2025, men vi vill redan nu se till att vi är väl förberedda. Nu tar vi vår hållbarhetsrapportering, och inte minst det strategiska hållbarhetsarbetet, till en ny nivå.

Under våren 2024 genomför vi en dubbel väsentlighetsanalys, utifrån ESRS standarden. Förutom att ge oss en djupgående validering av de mest väsentliga frågorna att rapportera på, kommer analysen även ge bra input till affärsutvecklingsarbetet.