Integritetspolicy

General Data Protection Regulation, GDPR

Nedan följer information om hur Lekolar hanterar personuppgifter för dig som kund, leverantör och för dig som söker arbete hos oss. Scrolla ner till det avsnitt som berör din roll.

Information om behandling av personuppgifter – Kontaktpersoner för KUND

Med anledning av att din arbetsgivare (”Kunden”) ingått ett avtal om köp av produkter från Lekolar AB (”Lekolar”) och i samband med det tillhandahållit dina kontaktuppgifter till Lekolar kommer Lekolar att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med Kunden och i övrigt uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med Kunden. Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter för att göra utskick av marknadsföringsmaterial o.dyl. riktat till Kunden. Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter såsom namn, email adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas av relevanta individer inom vår sälj- och marknadsorganisation men även till den del våra kontakter rör fakturering eller dylikt av individer inom vår finansavdelning. Du kan kontakta Linda Sandin, på linda.sandin@lekolar.se vid eventuella frågor kring behandlingen.

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument m.m. kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra it-system.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du fungerar som kontaktperson för Kunden gentemot oss.

Du har rätt att av Lekolar begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Information om behandling av personuppgifter – Kontaktpersoner för LEVERANTÖR

Med anledning av att din arbetsgivare (”Leverantören”) ingått ett avtal om leveranser till Lekolar AB (”Lekolar”) och i samband med det tillhandahållit dina kontaktuppgifter till Lekolar kommer Lekolar att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med Leverantören och i övrigt uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med Leverantören. Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter för att göra utskick av marknadsföringsmaterial o.dyl. riktat till Leverantören. Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter såsom namn, email adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas av relevanta individer inom vår inköpsorganisation men även till den del våra kontakter rör fakturering eller dylikt av individer inom vår finansavdelning. Du kan kontakta gdpr@lekolar.com vid eventuella frågor kring behandlingen. Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument m.m. kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra it-system.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du fungerar som kontaktperson för Leverantören gentemot oss.

Du har rätt att av Lekolar begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Information om behandling av personuppgifter – DU SOM ANSÖKER OM ARBETE

Med anledning av att du skickat in en ansökan om tjänst till Lekolar AB (”Lekolar”) kommer Lekolar att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

När du skickat in en ansökan till oss kommer vi att behandla personuppgifter om dig för att kunna bedöma dina kvalifikationer och för att kunna kontakta dig. Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning där vår bedömning är att vårt berättigade intresse att utföra den aktuella behandlingen av personuppgifter väger tyngre än dina eventuella intressen av att behandlingen inte sker. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, email adress, telefonnummer och andra uppgifter som du inkluderat i din ansökan (såsom betyg, uppgifter om tidigare anställningar etc.). Uppgifterna behandlas av vår HR-avdelning samt andra relevanta anställda inom Lekolar som medverkar vid rekrytering. Du kan kontakta HR-avdelningen på hr@lekolar.com vid eventuella frågor kring behandlingen.

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument m.m. kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra it-system.

För det fall att din ansökan rör en pågående anställningsprocess kommer vi att spara dina personuppgifter under tid som processen pågår och 3 månader därefter. För det fall att du skickat in en ansökan till oss som inte avser en pågående anställningsprocess kommer vi att spara uppgifterna under 6 månader.

Du har rätt att av Lekolar begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.